sangitarasika

Jornada de Dhrupad al Conservatori amb els Gundecha Brothers

La jornada neix amb la voluntat d’oferir als participants una vivència de la música Dhrupad. Plantegem l’activitat com un taller experimental a on els participants s’endinsen, des de la pràctica, en aquest gènere musical. A través d’un rāga concret podrem conèixer els elements fonamentals que constitueixen aquesta música:

El Dhrupad com a forma musical, el principi de continuïtat, definició i importància de les shruti (microtons) i el seu rol a dins de la música rāga. Explorar l’escala natural en relació al sistema temperat. El Tanpura, més que un instrument bordó. La correcta producció vocal i la seva importància per a la música rāga. Parts constituents d’una peça de Dhrupad: l’ālāp; definició, orígens, utilització i rol de les síl.labes en l’ālāp i l’estructura temporal dins d’aquest. Bandish (composició), i tāla; el rol del text poètic; composició prèviament fixada i element clau del recital de Dhrupad. Elements del bandish i exploració rítmica del bandish; cicles temporals i improvització com a part del recital de Dhrupad, introducció al pakhavaj (instrument de percussió).

 

HORARI DE LA JORNADA

10h – 13 Sessió matí

13 – 15 Pausa per dinar

15 – 19 Sessió de tarda

 

 

Conservatori Municipal de Música de Barcelona
conservatori@cmmb.cat
cmmb.cat/