Jornada de Dhrupad al Conservatori amb els Gundecha Brothers

La jornada neix amb la voluntat d’oferir als participants una vivència de la música Dhrupad. Plantegem l’activitat com un taller experimental a on els participants s’endinsen, des de la pràctica, en aquest gènere musical. A través d’un rāga concret podrem conèixer els elements fonamentals que constitueixen aquesta música:

El Dhrupad com a forma musical, el principi de continuïtat, definició i importància de les shruti (microtons) i el seu rol a dins de la música rāga. Explorar l’escala natural en relació al sistema temperat. El Tanpura, més que un instrument bordó. La correcta producció vocal i la seva importància per a la música rāga. Parts constituents d’una peça de Dhrupad: l’ālāp; definició, orígens, utilització i rol de les síl.labes en l’ālāp i l’estructura temporal dins d’aquest. Bandish (composició), i tāla; el rol del text poètic; composició prèviament fixada i element clau del recital de Dhrupad. Elements del bandish i exploració rítmica del bandish; cicles temporals i improvització com a part del recital de Dhrupad, introducció al pakhavaj (instrument de percussió).

 

HORARI DE LA JORNADA

10h – 13 Sessió matí

13 – 15 Pausa per dinar

15 – 19 Sessió de tarda

 

 

Conservatori Municipal de Música de Barcelona
conservatori@cmmb.cat
cmmb.cat/